Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n GDPR asetuksen lisäksi myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisia ja huomioon otettuja kohtia

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Kalajoen Teräs Oy
Yrityskalliontie 7
85100 Kalajoki
1052615-3
Yhteystiedot Ari Koivuoja, puh. 0405085475, sähköposti: ari.koivuoja@kalajoenteras.fi

Rekisterin nimi

Kalajoen Teräs Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus

Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot
IP-osoitetieto tai muu sähköinen tunniste
Asiakaspalautetiedot
Tilaus-, laskutus-, perintä- ja toimitustiedot
Historiatiedot sekä takuuseen liittyvät tiedot
Evästäiden kautta kerättävät tiedot
Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
Tallennamme rekisteriimme myös tiedot, jotka olet itsetoimittanut yhteydenottolomakkeella kotisivujen verkkosivuston tai palvelun alasivujen tai ali-domainien kautta, tai sähköpostilla.

Markkinointi ja markkinointiin liittyvät tiedot
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön puhelinnumero
Henkilön osoite
Henkilön titteli / vastuualue
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
      * sähköposti, puhelinnumero, osoite, vastuualue
Yrityksen toimiala

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

Markkinointirekisterin tietoja käytetään viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään sekä yrityksen toimialaan. Henkilöiden osalta tietoja käytetään viestintään ja suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietolähteet

Kalajoen Teräs Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Tapahtumat ja tapahtumissa oleva tiedonkeruu. Henkilöiltä ja yrityksiltä itseltään kerättävät tiedot, yhteistyökumppaneiden kautta saadut yhteystiedot. Muut avoimet ja julkiset tietolähteet. Viranomaislähteet asiakkuuden tai toiminnan jatkuvuuden perusteella.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa Kalajoen Teräs Oy:n yhteistyökumppaneille perustellusta syystä.

Palvelun laadun varmistamiseksi, saatamme luovuttaa tietoja teknisille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan Palvelun tai tuotteen toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme luovuttavat tarvittaessa tietoja eteenpäin omille teknisille yhteistyökumppaneilleen Kalajoen Teräs Oy:n tarjoaman palvelun laadun ja toimituksen varmistamiseksi.

Tietoja luovutetaan laskutuksen osalta tarvittaessa Kalajoen Teräs Oy:n yhteistyökumppaneille perintään ja sen sivutoimiin liittyviin toimintoihin.

Tietoja luovutetaan asiakastiedon osalta tarvittaessa viranomaisille erillisen pyynnön perusteella. Tällaisia viranomaisia ovat mm poliisi, ulosottoviranomaiset, yritysten edunvalvonta.

Tietoja luovutetaan ulkopuolisen, kolmannen osapuolen osalta tapahtuvaan myyntiin ja markkinointiin sekä näiden osalta tapahtuviin toimenpiteisiin mikäli he ovat sopimussuhteessa Kalajoen Teräs Oy:n kanssa. Ulkopuolinen, kolmas osapuoli ei luovuta vastaanottamiaan tietoja eteenpäin. Myynnin ja markkinoinnin toimien osalta ulkopuolista, kolmatta osapuolta sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on Kalajoen Teräs Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on myös Kalajoen Teräs Oy:n tietojärjestelmätoimittajilla. Näiden tietojärjestelmätoimittajien osalta rekisteriin pääsy on nimetyillä henkilöillä, joiden vastuualueeseen kuuluu Kalajoen Teräs Oy:n tietojärjestelmän ylläpito henkilörekisterien osalta. Kalajoen Teräs Oy:n tietojärjestelmätoimittajien henkilökuntaa rekisterien käsittelyjen osalta sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Rekisteriin pääsy on myös verkkopalveluiden, tietokannan ja tietoteknisen infran ylläpidon ja huollon kumppanilla. Tämän ylläpito- ja huoltokumppanin osalta rekisteriin pääsy on nimetyillä henkilöillä, joiden vastuualueeseen kuuluu Kalajoen Teräs Oy:n verkkopalveluiden, tietokannan ja tietoteknisen infran ylläpito ja huolto henkilörekisterien osalta. Kalajoen Teräs Oy:n verkkopalveluiden, tietokannan ja tietoteknisen infran ylläpito- ja huoltoyhtiön henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus henkilörekisterien käsittelyjen osalta.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun ajankohta
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • vierailijan selain

Sosiaalisen median liitännäiset

Kalajoen Teräs Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Kalajoen Teräs Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Kalajoen Teräs Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme mahdollisessa suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Kalajoen Teräs Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja lähettämällä sähköpostia osoitteessa ari.koivuoja@kalajoenteras.fi.

Kalajoen Teräs Oy käsittelee asetusten ja lakien mukaiset luvat ja suostumukset henkilötiedon keräämiseen ja käyttöön suoraan tuotteidensa ja palvelujensa myynnin käsittelevissä sopimuksissa ja vahvistuksissa. Rekisteröidyllä on oikeus asetuksen sallimissa rajoissa rajoittaa, kieltää tai pyytää poistamaan tietosi rekisteristä tästä suostumuksesta huolimatta. Muutoin ja myös suostumuksen osalta rekisteröityä koskee tässä rekisteröidyn oikeudet-kohdassa kuvatut oikeudet tietojen osalta.